A theme for pelican which mimics the look of LaTeX documents
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
hmk 29d24c0b7d update category display in menu 11 miesięcy temu
static update category display in menu 11 miesięcy temu
templates Fixed main content area 11 miesięcy temu
README.md Initial commit 3 lat temu

README.md

Pelican LaTeX theme

A theme for pelican which mimics the look of LaTeX documents.